Achtergrond_bewerkt_6.1

GORINCHEM, 6 april 2011 –  Woensdag 6 april werd door burgermeester IJssels de tentoonstelling Boeren, Burgers en Buitenlui geopend in het Regionaal Archief Gorinchem. Deze tentoonstelling geeft een algemeen beeld van de relatie tussen Gorinchem en haar omgeving door de eeuwen heen. Het gaat om een semi-permanente tentoonstelling die altijd te zien is als er geen andere projecten of tentoonstellingen bij het archief gepland zijn.

Er is gewerkt met een thematische opzet, waarbij vanuit het heden wordt teruggekeken naar het verleden. De nadruk ligt daarbij op de beleving, de menselijke maat via anekdotes, interviews, statements etc. Foto's en archiefstukken uit de collectie van het Regionaal Archief vormen de basis van de tentoonstelling, maar daarnaast is er ook geput uit de collecties van het Gorcums Museum en de Werkgroep Archeologie.

De thema's waarop de tentoonstelling zich baseert zijn: Economische activiteiten, Onderwijs, Landschapsontwikkeling, Waterbeheer en verkeer, Geestelijk leven, Wonen, Politieke en militaire geschiedenis (garnizoen, Vestingdriehoek enz.) en Het sociale leven. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het Regionaal Archief Gorinchem.

Boeren_Burgers_en_Buitenlui2

Burgemeester IJssels (op stoel staand) bezig aan zijn openingswoord.

Boeren_Burgers_en_Buitenlui5

Tijdens de opening worden teksten aandachtig gelezen en foto's bekeken...

Boeren_Burgers_en_Buitenlui6 

 En geven ze ook aanleiding tot debat.