Achtergrond_bewerkt_6.1

Met het oog op: 50 jaar Turkse geschiedenis in Gorinchem


In samenwerking met de Turkse gemeenschap opent het Regionaal Archief Gorinchem op 22 februari 2013 een tentoonstelling, als onderdeel van een project, over de geschiedenis van de Turkse gemeenschap in Gorinchem. Sinds de jaren zestig komen veel Turken naar Gorinchem om te werken in vooral de metaalindustrie. Na het afsluiten van een wervingsverdrag met Turkije lezen we op 26 augustus 1964 in Het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken dat naast Grieken en Italianen ook twee Turken werkzaam zijn bij De Vries Robbé. In 1966 vestigt Yaşar Özen zich als eerste Turk officieel in Gorinchem. In 1967 neemt Staalconstructiebedrijf De Vries Robbé veertig Turkse arbeidskrachten over van de failliet verklaarde radiatorenfabriek Van Heijst in Den Haag. Allen worden tewerkgesteld in de radiatorenfabriek. Zo is het allemaal begonnen en Gorinchem kent inmiddels een bloeiende Turkse gemeenschap, die inmiddels uit drie generaties bestaat.

Vragen
Maar hoe was het ooit voor de eerste Turken om naar Nederland te komen, met niet veel  meer dan watLeden van de Vrouwenraad geven fietsles aan Turkse vrouwen handbagage? Hoe hebben zij de afgelopen decennia beleefd? Wat betekent het om Turks te zijn in Gorinchem? Het zijn interessante vragen waarop het Regionaal Archief Gorinchem graag de antwoorden wil vinden, uiteraard in actieve samenwerking met de Turkse gemeenschap zelf. Zo wordt hun migratiegeschiedenis vastgelegd, en tegelijkertijd is de blik op het heden en de toekomst gericht: waar zijn de Turken nu, oud en jong? Wat is hun relatie met Turkije én met Nederland?

In 2012 ontstaan de eerste contacten tussen het Regionaal Archief Gorinchem en drie Turkse leden van de Gorcums gemeenteraad te weten Ali Kocak, Ilhan Tekir en Ibrahim Elmaci. Directe aanleiding voor het contact is de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Ali, Ilhan en Ibrahim vinden het een goede aanleiding om aandacht te schenken aan de Turkse gemeenschap in Gorinchem.

Werkgroep
Al snel is een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van het archief en van de Turkse gemeenschap. Gezamenlijk trekken zij op bij het binnenhalen van sponsors en het veiligstellen van de inhoudelijke informatie. Turkse burgers worden geïnterviewd en voorwerpen, documenten en foto's worden verzameld. Voor het onderzoek wordt de Turkse historica Zubeyde Renda-Cavusoglu aangetrokken. Haar opdracht is om inhoud te geven aan de tentoonstelling en aan publicatie over dit stukje Gorcumse geschiedenis.

Bijzonder is de financiële totstandkoming van het project door de bijdragen van Gorcumse Turkse burgers. Hierdoor wordt het draagvlak van dit project nog extra aangetoond. Naast budget van de gemeente worden nog andere sponsoren geworven. Van kleinere bedragen van de Turkse burgers tot grotere bijdragen van bedrijven zoals Poort 6, Avelingen Groep, Süleyman Çelebi Moskee, Inspraak Orgaan Turken en Totaal Vastgoed Beheer. Hierdoor kon na de zomer begonnen worden met onderzoek!

Nu is het zover. Het eerste resultaat is te zien bij de opening van de tentoonstelling op vrijdag 22 februari. Om 14:00 uur begint in een Turkse sfeer de opening van de tentoonstelling Met het oog op: 50 jaar Turkse geschiedenis in Gorinchem. De opening geschiedt door de Turkse consul generaal Togan Oral.

Tentoonstelling Met het oog op: 50 jaar Turkse geschiedenis in Gorinchem

In het Regionaal Archief Gorinchem wordt naar aanleiding van het project van 25 februari 2013 tot en met 27 september 2013 een tentoonstelling gehouden, met voorwerpen en verhalen van deze Turkse Gorcumers. Deze is vrij te bezichtigen. In deze periode zullen tevens andere activiteiten worden georganiseerd die te maken hebben met de Turkse cultuur dan wel met de Turkse gemeenschap. Ook het boek over de geschiedenis van deze gemeenschap, dat in samenwerking met de Historische Vereniging Oud-Gorcum wordt uitgegeven, zal op een later, nog vast te stellen moment, gepresenteerd worden. U wordt over dit alles hier op de hoogte gehouden.