Achtergrond_bewerkt_6.1

Fotovrijdag_22_april_2011_Groot

Paasgevoel

De bewoners van 't  Nieuwe Gasthuis ontvangen van de Stichting vrienden van het 't Gasthuis een volière met kanaries en andere bonte zangvogeltjes en een kippenhok. De eerste eieren worden overdragen aan de voorzitter van de stichting, dhr. F. Swaters senior in december 1999. Foto van De Stad Gorinchem.