Achtergrond_bewerkt_6.1

Fotovrijdag_23_december_2011

Afgebeeld is een kerstkaart uit de jaren zeventig met in het kerstklokje de Dalempoort, in de kerstbal het Tolhuis en in de kerstster het Paardenwater. Dit jaar met kerst geen natuurijs, maar er kan natuurlijk altijd een rondje geschaatst worden voor het Gorcums Museum. Mocht u zelf oliebollen gaan bakken, kijk dan wel uit. In het Advertentieblad van 11 januari 1878 staat het volgende:

"Te Papendrecht is brand ontstaan in de stelling van de wed. Kraal; van de 17 runderen zijn 6 in de vlammen omgekomen. De geheele stelling ligt in den asch. Vooral ook aan de krachtige hulp van den heer Tenenti, die met drie zijner knechts derwaarts was gegaan en de taak van den trompvoerder overnam, is het te danken, dat de belendende panden gespaard bleven. De brand is ontstaan doordien de vlam in een ketel olie sloeg, die op het vuur stond tot het bakken van oliebollen. Een der huisgenooten, daartoe verschrikt, wierp toen water in die brandende olie."