Achtergrond_bewerkt_6.1

Fotovrijdag_13_januari_2012

Pater Randag

Eén van de ramen uit de R.K. kerk in de Haarstraat die gemaakt zijn door pater Randag (dit raam werd in 1938 geplaatst). We zien afgebeeld Dirk van der Eem, één van de in totaal negentien Gorcumse martelaren. Hij was rector van de zusters in het St. Agnietenklooster, dat in 1401 werd gesticht door Else, de weduwe van Floris Spronck. Hij kwam uit Amersfoort. Dat kunnen we dan ook zien aan het Amersfoorts stadswapen (officieel omschreven als zilver met een kruis van keel). Mogelijk zou hij bisschop worden, maar hij verkoos de eenvoud van Sint Franciscus. Vandaar dat we in het raam zien dat hij de mijter en bisschopsstaf opzij schuift. In de plaats daarvan komen het kruis, de doodskop en de boetegordel. Hij was een asceet en sprak zo weinig mogelijk. Daarom staat hij afgebeeld met de vinger op de mond.