Achtergrond_bewerkt_6.1

Banner_Tarieven

De volgende tarieven worden gehanteerd door het Regionaal Archief Gorinchem:

 

Naspeuringen -ongeacht het resultaat- van in de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende stukken door een archiefambtenaar per kwartier

 € 6,75

Een fotokopie[1] van een in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustend stuk per pagina:

Op A4 formaat

 € 0,40

Op A3 formaat

 € 0,50

Groter dan A3 wordt over de eerste 1.000 cm2 berekend:

 € 7,05

Groter dan A3 wordt telkens over de volgende 1.000 cm2 berekend:

 € 2,85

Een foto van een in de archiefbewaarplaats berustend stuk:

Formaat 13 x 18 (glans)

 € 4,15

Formaat 18 x 24 (glans)

 € 6,80

Een scan van een in de archiefbewaarplaats berustend stuk:

Scanformaat tot A4  € 2,50
Scanformaat tot A3  € 3,50
Scan groter dan A3  €10,00
Extra branden op CD  € 2,50


[1] Het archief behoudt het recht om het maken van een fotokopie te weigeren als de materiele toestand van een document zich hiertegen verzet.


Kijk voor een totaaloverzicht van de tarieven op:
pdf Tarieven_Regionaal_Archief_Gorinchem.pdf