Auteursrecht

Auteursrecht

Het kan zijn dat er auteursrecht rust op beeldmateriaal uit onze Digitale Studiezaal, bijvoorbeeld op foto’s of films. In dat geval moet u aan de persoon of organisatie die het auteursrecht heeft toestemming vragen voor het gebruik ervan.

Iemand die een foto, een tekening, een film- of geluidsopname maakt of een tekst schrijft, heeft het recht om te bepalen wanneer, waar en hoe het werk openbaar wordt of wordt gebruikt. Auteursrecht blijft gelden tot 70 jaar na overlijden van de maker. Wilt u vóór die tijd het materiaal gebruiken, dan moet u toestemming vragen aan de auteursrechthouder (de maker of de rechthebbende). Dat geldt naast commercieel hergebruik van het materiaal ook voor privégebruik.