Toegankelijkheid

De gemeente Gorinchem wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar websites gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze websites.

Wat is een toegankelijke website

Een toegankelijke website is een website die door iedereen goed te gebruiken is. Ook door mensen met een (visuele) beperking of een taalachterstand. Dit kan door bijvoorbeeld het gebruik van makkelijke taal, kleurgebruik en het kunnen gebruiken van de website via het toetsenbord.

Websites van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene website www.gorinchem.nl en een aantal andere (sub)websites. Voor elke website publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre een website al aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA voldoet en welke maatregelen er zijn genomen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website(s) te verbeteren

Wat doen wij om onze websites toegankelijker te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze websites op toegankelijkheid.
  • Controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie de inhoud op toegankelijkheid
  • Periodieke controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Training: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd
  • Pdf-documenten: documenten worden herzien en aangepast.

Pdf-bijlagen en pdf-formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden en pdf-formulieren. Gemeente Gorinchem kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden en pdf-formulieren die worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: gemeente@gorinchem.nl