Tarieven

Tarieven die gehanteerd worden bij het Regionaal Archief Gorinchem:

Naspeuringen -ongeacht het resultaat- van in de in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustende stukken door een archiefambtenaar per kwartier  € 12,50
Een fotokopie[1] van een in de gemeentelijke archiefbewaarplaats berustend stuk per pagina:
Op A4 formaat  € 0,50
Op A3 formaat  € 1,00
Groter dan A3  € 20,-
Afbeelding (digitaal) jpg
Scan ≤ A 4 (300 dpi) Eerste foto € 5,00, opvolgende € 2,50
Scan ≤ A 4 (600 dpi) Eerste foto € 7,50, opvolgende € 5,00
Scan ≤ A 3 (300 dpi) Eerste foto € 7,50, opvolgende € 5,00
Scan ≤ A 3 (600 dpi) Eerste foto € 10,00, opvolgende € 7,50
Scan >A3 (uitbesteden van scanopdracht)
300 dpi  € 30,00
≥ 600 dpi  € 45,-
Afwijkend bestandstype en/of resolutie: prijs op aanvraag
Verwerkingskosten
Plaatsen op eigen USB-stick € 6,25
Verzenden via mail of WeTransfer € 6,25


[1] Het archief behoudt het recht om het maken van een fotokopie te weigeren als de materiele toestand van een document zich hiertegen verzet.

 

 

UITTREKSEL UIT HET BEZOEKERSREGLEMENT

  1. Indien de bezoeker gegevens van nog levende personen raadpleegt, mag hij op grond van de AVG deze informatie niet publiceren of openbaar maken op een zodanige wijze dat de belangen van nog levende personen onevenredig geschaad kunnen worden.
  2. Bij het maken van afdrukken van foto’s waarop auteursrecht berust, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het toestemming vragen aan de houder van het auteursrecht.
  3. Bij gebruikmaking van afdrukken of foto’s van archiefstukken ten behoeve van publicatie dient u een bronvermelding op te nemen (Regionaal Archief Gorinchem – naam van het archief – archiefnummer).
  4. Bij publicatie van gegevens uit de verzameling van het archief, stellen wij het op prijs als u een exemplaar ter beschikking stelt aan het archief.
  5. Bij commerciële publicaties geldt per publicatie een gebruiksrecht per afbeelding.

(Artikel 5.2 van het Reglement voor het beheer en het gebruik van de archieven en verzamelingen, opgenomen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats).