Verwerving particuliere archieven

Archiefkasten

Naast overheidsarchieven bewaart het Regionaal Archief Gorinchem ook particuliere archieven. Dit zijn archieven van personen, families, bedrijven, verenigingen of andere maatschappelijke organisaties. Heeft u of uw organisatie archief- en/of beeldmateriaal dat betrekking heeft op de (geschiedenis van) Gorinchem en omgeving? Dan kun u het bij ons aanbieden. Lees hieronder waar je op moet letten.

Doelstelling

Naast overheidsarchieven acquireert het Regionaal Archief Gorinchem ook particuliere archieven om de collectie te verrijken. Particuliere archieven die hiervoor in aanmerking komen belichten onderdelen van de samenleving die in overheidsarchieven niet, nauwelijks of eenzijdig aan de orde komen.

Algemene uitgangspunten

  • Uw particuliere archief heeft betrekking op Gorinchem of omgeving (de Alblasserwaard)
  • Het betreft originelen (géén kopieën of replica’s)
  • Het materiaal mag per direct of in de nabije toekomst voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt.

Schenken of in bewaring geven

Meestal wordt archief aan het archief geschonken. Archiefvormers die geen afstand willen doen van de eigendom van hun archief kunnen het echter ook in bewaring geven. Het gaat dan meestal om een bewaring op lange termijn (bijvoorbeeld 30 jaar) die, tenzij tegenbericht, stilzwijgend verlengd wordt.

Vragen

Heeft u een vraag over het schenken of in het in bewaring geven van particulier archief, neem dan gerust contact met ons op.