Organisatie

Regionaal Archief Gorinchem

Taken

Het Regionaal Archief Gorinchem kent vijf medewerkers en ongeveer twaalf vrijwilligers. Allow Frings is de gemeentearchivaris van Gorinchem.

Wij beheren de overheidsarchieven van de gemeente Gorinchem, van de voormalige gemeente Giessenlanden en van het voormalig Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Naast overheidsarchieven beheren wij ook archieven van personen en particuliere organisaties, beeldmateriaal en een bibliotheek. Zo ontstaat er een beeld van het verleden van Gorinchem en omgeving.

Wij streven ernaar dat onze archieven door een breed publiek zo veel mogelijk gebruikt worden.

Archiefbeheer en toezicht

Wij hebben de wettelijke taak om overheidsarchieven toegankelijk te maken, te beheren en beschikbaar te stellen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de overheid te controleren, juridisch bewijs te vinden en om historisch onderzoek te doen.

Daarnaast houden we toezicht op overheidsarchieven die nog niet zijn overgebracht. Overheden moeten volgens de Archiefwet zorgen dat hun archief- en informatiebeheer op orde is. De gemeentearchivaris ziet erop toe dat gemeenten zich houden aan de Archiefwet. De archiefinspecteur voert dat toezicht uit.