Privacy

Privacy

Het Regionaal Archief Gorinchem verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. Als bezoeker heeft u het recht om te weten hoe wij met deze gegevens omgaan.

Privacy bij het Regionaal Archief Gorinchem

Wij registreren uw persoonsgegevens op de volgende momenten:

  • Wanneer u een archiefstuk, een boek of een foto aanvraagt, zowel op onze studiezaal of per mail, registreren wij u als bezoeker. Naast uw achternaam noteren wij ook uw mailadres en/of telefoonnummer. Wij bewaren uw gegevens tot 12 maanden na uw laatste aanvraag.
  • Wanneer u een vraag per mail of telefoon stelt, hebben wij uw contactgegevens nodig om u te helpen. De mailwisseling wordt voor interne verantwoording maximaal 24 maanden bewaard.
  • Wanneer u een afbeelding of scan bestelt, hebben wij uw contactgegevens nodig om de bestelling af te ronden. Uw gegevens worden voor interne verantwoording maximaal 24 maanden bewaard.
  • Wanneer u een particulier archief of een particuliere collectie aan ons schenkt of in bruikleen geeft, registeren wij uw gegevens. Wij bewaren uw gegevens zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen over het archief of de collectie.

Alleen geautoriseerde medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen hebben toegang tot deze gegevens.

Wij maken gebruik van cookies.

Privacyverklaring

Het Regionaal Archief Gorinchem maakt onderdeel uit van de gemeente Gorinchem. Op de website van de gemeente kunt u de privacyverklaring lezen.

Privacyrechten

Het Regionaal Archief Gorinchem maakt onderdeel uit van de gemeente Gorinchem. U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U kunt vragen om een correctie of verwijdering bij onjuistheden in uw gegevens.

Een datalek melden

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Wanneer u vermoedt dat persoonsgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum) van u of anderen in te zien zijn voor mensen die dit niet mogen, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Omdat deze gegevens misbruikt kunnen worden, is het belangrijk om zo’n datalek te melden. U kunt een lek melden door een mail te sturen aan: privacy@gorinchem.nl.

Disclaimer

Als u meent dat wij bepaald materiaal digitaal op onze website laten zien waardoor inbreuk wordt gemaakt op uw rechten of waardoor uw privacy wordt geschaad, neem dan contact met ons op via regionaalarchief@gorinchem.nl of via het telefoonnummer 0183-659 440.