Inventarissen Gorinchem

Hier kunt u enkele inventarissen en plaatsingslijsten van de archieven van de gemeente Gorinchem raadplegen.

004 Commissie Ontwerpen van een plan tot wering van bedelarij

005 Commissie van toezicht over de spinfabriek

006 Commissie van toezicht over de Bank van Lening

007 Commissie tot toelating van kinderen in de armenscholen

008 Commissie tot opneming en bepaling van de middelprijs van de binnenlandse granen

009 Gemeentelijke gymnastiekschool

015 Rechterlijke Archieven van Gorinchem en het Land van Arkel

016 Doop-, trouw- en begraafboeken

022 Schuttersgilden

29 Ambachtsgilden

053 Kamer van Koophandel

055 Veerbedrijf

063 Weeskamer van Gorinchem en het Land van Arkel

065 Burgerlijk Armbestuur

072 Commissie van de volksgaarkeuken

075 Brandstoffencommissie

080 Stedelijk Gymnasium Camphusianum

086 Polder De Gorinchemsche Avelingen

089 Notariële Archieven

103 Huize Steyndeld voorheen Oude Mannenhuis

104 Oude Vrouwenhuis

108 Maatschappij van Weldadigheid

111 Zieken-Gasthuis

112 Huize Matthijs Marijke voorheen het Burgerkinderweeshuis

114 N.V. Maatschappij ter Bevordering der Volkshuisvesting Jan van Arkel

119 Commissie ter inzameling van liefdegiften ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood in Zuid-Holland

125 Steun-Comité Belgische vluchtelingen

137 Handelsavondschool en vereniging handelsonderwijs

143 Leesgezelschap De Wetenschap

151 Vereniging Excelsior

182 Koninklijke Harmonievereniging De Bazuin

184 Parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen

191 Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem

233 Hulpbank

238 Comité Gorkum helpt Polen

242 Fonds voor bijzondere noden

243 Algemene Koopmans- en Winkeliers Vereniging

247 Openbare lagere school nr. 2

254 Brandstoffencommissie

258 Wagenmakerij Verheul & Zoon

261 Stichting Ontwikkeling en Ontspanning voor militairen

275 Brandweer Gorinchem

281 Rijksscholengemeenschap Gorinchem (R.S.G.)

288 Krijgsraad van de Burgerwacht

300 Mr. L.R.J. Ridder van Rappard burgemeester

302 Sociaal Democratische Arbeiders Partij en Partij van de Arbeid, afdeling Gorinchem

309 Stichting De Torenflat

316 Handels- en Landbouwbank, kantoor Gorinchem

323 Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst, afdeling Gorinchem

331 Gorkumsch Coöperatief Openbaar Slachthuis

339 Mercurius

348 Speeltuinvereniging Beter Spelen

366 Vrije Evangelische Gemeente

378 Scouting APV Gorinchem

385 Vrouwen voor Vrede

395 Gorinchemse Dam Club